ASISTA

 
CENTRO TECNOLOXICO DA TERCEIRA IDADE  
       
  ESCADAS-550

INTERVINTES NO PROCESO CONSTRUCTIVO

ARQUITECTOS

INGRID EDO BOSCH E ANGEL RICO PAINCEIRAS

CLIENTE

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

 

 
CROQUIS-100
 
CONCURSO CONVOCADO POLA UNIVERSIDADE DA CORUÑA DO CENTRO TECNOLOXICO DA TERCEIRA IDADE. TERCEIRO CLASIFICADO    
 
SITUACION_google_earth PANEIS     ARQ INICIO