APARTAMENTOS TUTELADOS

  APARTAMENTO-550

INTERVINTES NO PROCESO CONSTRUCTIVO

ARQUITECTOS

INGRID EDO BOSCH E ANGEL RICO PAINCEIRAS

CLIENTE

CONCELLO DE PAMPLONA

 

 

CROQUIS_BUXTINTXURI_300
CROQUIS-BUXTINTXURI-100
  CONCURSO CONVOCADO POLO CONCELLO DE PAMPLONA PARA UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS TUTELADOS NO BARRIO DE BUZTINTXURI.  
 
SITUACION_google_earth PANEIS   ARQ INICIO