MUSEO DA ROMANIZACION

LUGO

ARQ+

INTERVINTES NO PROCESO CONSTRUCTIVO

ARQUITECTOS

INGRID EDO BOSCH E ANGEL RICO PAINCEIRAS

CLIENTE

CONSELLERIA DE TURISMO DE LUGO

CONCURSO DE IDEAS CONVOCADO POLA CONSELLERÍA DE TURISMO DE LUGO PARA A REHABILITACIÓN DO CUARTEL DE SAN FERNANDO NUN CENTRO DE INTERPRETACIÓN E MUSEO DA ROMANIZACIÓN EN GALICIA.
SITUACION_google_earth PANEIS     ARQ INICIO