RECOMENDACIONS
   

 

 

 
TER EN CONTA QUE A BOMBILLA SE QUENTA POLO QUE E RECOMENDABLE UNHA DE AFORRO ENERXETICO POLA BAIXA TEMPERATURA A QUE TRABALLA.
     
 
           
PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4

RECOMENDACIONS

 
TI MESMO INICIO